Úvod - INOVATÍVNE PRÁVO A INOVÁCIE V PRÁVE

INOVATÍVNE PRÁVO A INOVÁCIE V PRÁVE
Košice, 25. apríl 2024
Prejsť na obsah
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
 
Vás srdečne pozývajú
na medzinárodnú vedeckú konferenciu
doktorandov a mladých výskumných pracovníkov

INOVATÍVNE PRÁVO A INOVÁCIE V PRÁVE

ktorá sa uskutoční dňa 25. apríla 2024
 v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ.
Konferencia je realizovaná s podporou projektov:


- APVV–19–0424 Inovatívna obchodná spoločnosť: vnútrokorporátne premeny, digitálne výzvy a nástup umelej inteligencie
- APVV 21-0336 Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2024
Návrat na obsah